Условия на доставка
Попълването на валидна и актуална информация в отделните стъпки на поръчката ни позволява обратна връзка с Вас и безпроблемна доставка на поръчаните продукти.
Доставката в България се извършва с куриерска фирма Еконт като цената на доставката автоматично се изчислява според избраните от Вас продукти в поръчката. Доставката в България може да бъде безплатна когато е това е изрично упоменато в отделните стъпки на поръката.
Доставката в извън България се извършва с куриерски фирми: TNT, DHL и Аramex /City Express
като цената на доставката автоматично се изчислява според избраните от Вас продукти в поръчката, типа на доставката (въздушен или сухоземен транспорт), посоченият адрес за доставка (държава и град) и др..
Доставки се извършват само до страни членки на европейският съюз

Извадка от Общи условия за покупка
Съгласие
Чл. 3. (1) Всяко лице може да ползва предоставяните от Блайв чрез “www.blanketeu.com” ресурси и услуги при спазване на настоящите Общи условия.
(2) Публикуването на настоящите Общи условия и на описанието и цените на стока в “www.blanketeu.com” е публична покана да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в следващата алинея начин.
(3) С отбелязване в полетата "Съгласен съм с условията за покупка" и "Съгласен съм с условията за доставка" и натискане на виртуалния бутон "Продължи" Клиентът извършва електронно изявление с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и Условията за доставка, и приема да закупи избраните от него стоки при действието им. Със записването му на съответен носител в сървъра на Блайв чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното зявление придобива качеството на електронен документ.
Чл. 4. (1) Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Клиента до Блайв се счита за отделно договорено.
(2) Отделните индивидуални договори се считат за сключени с авторизацията на съответното плащане.
(3) При посочени неверни - име, адрес, телефон и e-mail в заявлението за покупка за Блайв не възниква задължение за изпълнение на поръчката.
(4) Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявена от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите „Общи условия” и „условиятя за доставка”.

Доставка
Чл. 10. (1) Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Блайв се освобождава от риска, който се прехвърля върху клиента. Блайв не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
(2) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срокa посочен в кошницата, като общ срок на доставка. Срока за доставка в някой случай не е велиден при доставка до: отделечени геогравски раьони, някой острови, часни адреси и др. Блайв ще положи всички разумни усилия да достави пратката съгласно срокове за доставка публикувани в кощицата на клиента. Тези срокове не са гарантирани и тяхното спазване не съставлява част от договора. Блайв не отговаря за щети или загуби, причинени от забавяне.

(3) Срокът за доставка по ал. 2 започва да тече след първият работен ден от авторизацията на плащането.
(4)Ако поръчаната стока не е налична в момента на заявката, но се очаква да бъде налична до 3 работни дни, срока на доставката се увеличава с 3 работни дни.
(5) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
(6) Доставка до пощенски кутии не се приема.
Предаване на стоката
Чл. 11. (1) Стоката се предава на Клиента или на друго лице, намиращо се на посочения от клиента адрес на доставката. Примащото лице потвърждава с подписа си получаването на стоката от името на Клиента.
(2) При предаване на стоката Клиентът или лицето по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
(3) При отказ извън случаите по чл. 12, ал. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и разходите за връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Блайв за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
(4) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Блайв се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
Чл. 12. (1) Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
2. при транспортирането стоката е повредена.
(2) Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи по чл. 11, ал. 2.
(3) Клиентът има право, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост и за своя сметка със същия спедитор. В този случай Блайв има право да си удържи направените досега разходи за транспорт.

Доставка с Аramex /City Express - BPP-Regular

Условия за доставка с Аramex /City Express - BPP-Regular
1.Горепосочените „Условия на доставка” и „Извадка от Общи условия за покупка” са в сила както за Аramex /City Express - BPP-Regular така и за всички други куриери.
2. Доставки до пощенси кутии не се приемат.
3. Аramex /City Express - BPP-Regular прави три опита за доставка, при необходимост се свързва с клиента по телефона.
4. Указаното време за доставка е в работни дни и е статистическо (обичайното транзитно време до основните градове в посочените държави). Дните на уикенда, обществените празници и банковите празници, заедно със забавянията, причинени от митническите органи, или други събития извън контрола на Блайв или Аramex /City Express - BPP-Regular не се включват, когато Ви цитираме времето, необходимо за доставка. За пратки, адресирани до острови и отдалечени места, пратки подлежащи на митническа обработка, пратки с неактуален/непълен адрес или без посочен телефон, както за прадки адрисирани до частни адреси, посоченото време за доставка не е валидно.
5.За досваки до някои острови принадлежащи към териториите на: Германия, Гърция, Дания, Италия, Финландия, Франция, Холандия и Швеция се прилага надбавка към цената. Надбавката се отбелязана автоматично в потребителста кощица и е включена в цената на доставката и крайната цена на продукта. Следните пощенски кодове не се обслужват от Аramex /City Express - BPP-Regular: Дания 3900-3999, Италия 47031, 47890-47899.
6. За доставка до частни адреси(адрес по местоживеене) се прилага надбавка към цената. Доставката до части адреси се извършва извън работновреме. Надбавката се отбелязана автоматично в потребителста кощица и е включена в цената на доставката и крайната цена на продукта.
7. Доставката до „служебен адрес” (адрес по месторабота) се извършва в работно време.
8.Пратките се доставят до адреса на получателя, посочен от клиента и се предават на
получателя. При невъзможност или затруднение за предаване лично на получателя
пракката се предава както следва:
• за служебен адрес (адрес по месторабота) – на лице с месторабота на адреса;
• за домашен адрес (адрес по местоживеене) – на член от домакинството.
9.При доставката на стоката в случай че при транспортирането стоката е повредена, всяка щета или повреда трябва да бъде точно и пълно описана от получателя, да бъде поставена дата и да бъде разписана върху документа за получаване. В този случаи клиента е длъжен да уведоми „Блайв„ назабавно. Ако горепосочените дейстивия не се извършат се приема, че пратката е доставена в добро състояние.
10. Пратките пътуват със сухоземен транспорт.
11. Доставки с Аramex /City Express - BPP-Regular се извършват само до страни членове на Европейският съюз.

Доставка с TNT

Мрежата на TNT накратко:
• над 75,000 служители по цял свят.
• 26,000 сухопътни превозни средства и 47 товарни самолета.
• 2,300 собствени депа.
• работи в над 200 страни по света.
Условия за доставка с ТНТ
1.Горепосочените „Условия на доставка” и „Извадка от Общи условия за покупка” са в сила както за ТНТ така и за всички други куриери.
2. Доставки до пощенси кутии не се приемат.
3. ТНТ прави два опита за доставка, при необходимост се свързва с клиента по телефона. Когато TNT не е в състояние да изпълни доставката на пратката, ще остави известие на адреса на получателя, посочващо, че е бил направен опит да бъде извършена доставката, и местонахождението на пратката.
4. Указаното време за доставка е в работни дни. Дните на уикенда, обществените празници и банковите празници, заедно със забавянията, причинени от митническите органи, или други събития извън контрола на Блайв или ТНТ не се включват, когато Ви цитираме времето, необходимо за доставка.
5. Пратките се доставят до посоченият от клиента адрес през работно време.
6.Пратките се доставят до адреса на получателя, посочен от клиента и се предават на
получателя. При невъзможност или затруднение за предаване лично на получателя
пратката се предава на лицето намиращо се на посоченият адрес.
7.При достав¬ата на стоката в случай че при транспортирането стоката е повредена, вся¬ка щета или повреда трябва да бъде точно и пълно описана от получателя, да бъде поставена дата и да бъде разписана върху документа за получаване. В този случаи клиента е длъжен да уведоми „Блайв„ назабавно. А¬о горепосочените дейстивия не се извършат се приема, че пратката е доставена в добро състояние.
8. Пратките пътуват с въздушен транспорт.
9. Доставки с TNT се извършват само до страни членове на Европейският съюз.


Доставка с DHL
Мрежата на DHL express накратко:
• Около 842 милиона пратки
• 120 000 обслужвани дестинации в над 220 държави и територии
• Около 100 000 служители
• Около 62 000 превозни средства
• Над 8 милиона клиенти

1.Горепосочените „Условия на доставка” и „Извадка от Общи условия за покупка” са в сила както за DHL така и за всички други куриери.
2. Доставки до пощенси кутии не се приемат.
3. ТНТ прави два опита за доставка, при необходимост се свързва с клиента по телефона. Ако даден продукт не може да бъде доставен при първи опит, Получателят получава писмено уведомление за това и за времето на следващия опит за доставка. Възможно е да бъде договорено различно време на доставка с Получателя.
4. Указаното време за доставка е в работни дни. Дните на уикенда, обществените празници и банковите празници, заедно със забавянията, причинени от митническите органи, или други събития извън контрола на Блайв или DHL не се включват, когато Ви цитираме времето, необходимо за доставка.
5. Пратките се доставят до посоченият от клиента адрес през работно време.
6.Пратките се доставят до адреса на получателя, посочен от клиента и се предават на
получателя. При невъзможност или затруднение за предаване лично на получателя
пратката се предава на лицето намиращо се на посоченият адрес.
7.При достав¬ата на стоката в случай че при транспортирането стоката е повредена, вся¬ка щета или повреда трябва да бъде точно и пълно описана от получателя, да бъде поставена дата и да бъде разписана върху документа за получаване. В този случаи клиента е длъжен да уведоми „Блайв„ назабавно. А¬о горепосочените дейстивия не се извършат се приема, че пратката е доставена в добро състояние.
8. Пратките изпратени с DHL-express пътуват с въздушен транспорт. Пратките изпратени с DHL-economy пътуват със сухопътен транспорт транспорт.
9. Доставки с DHL се извършват само до страни членове на Европейският Съюз.Доставка с еконт
1.Горепосочените „Условия на доставка” и „Извадка от Общи условия за покупка” са в сила както за ЕКОНТ така и за всички други куриери.
2. Доставки до пощенси кутии не се приемат.
3. Еконт прави опит за доставка до посочения от клиената адрес, ако не успее да доставистоката при първият опит еконт се свързва по телефонас клиента за уговаряне на втори опит за доставка на стоките.
4. Указаното време за доставка е в работни дни. Дните на уикенда, обществените празници и банковите празници, заедно със забавянията, причинени от митническите органи, или други събития извън контрола на Блайв или ЕКОНТ не се включват, когато Ви цитираме времето, необходимо за доставка. Въпреки гореописаното е възможно доставката на стокитедасе извършии и в събота до 13.00 ч.
5. Пратките се доставят до посоченият от клиента адрес през работно време.
6.Пратките се доставят до адреса на получателя, посочен от клиента и се предават на
получателя. При невъзможност или затруднение за предаване лично на получателя
пратката се предава на лицето намиращо се на посоченият адрес.
7.При достав¬ата на стоката в случай че при транспортирането стоката е повредена, вся¬ка щета или повреда трябва да бъде точно и пълно описана от получателя, да бъде поставена дата и да бъде разписана върху документа за получаване. В този случаи клиента е длъжен да уведоми „Блайв„ назабавно. А¬о горепосочените дейстивия не се извършат се приема, че пратката е доставена в добро състояние.
8. Пратките пътуват със сухоземен транспорт.
9. Доставки с Еконт се извършват само до Адреси вБългария.